dr. Hamerlinck
Behandeling van huidziekten en allergieën
Opleiding
Werk
Lidmaatschap Publicaties
Literatuurlijst

Huidkanker bij de 
gekleurde huid

Veroudering van de huid

Dr Hamerlinck Foundation
In de praktijk wordt vooral aandacht besteed aan de behandeling van de gepigmenteerde huid. De afgelopen 20 jaar is hieromtrent kennis verzameld door de praktijkvoering in Amsterdam Zuidoost.

De gepigmenteerde huid die niet alleen fysiologisch maar ook wat de biochemische samenstelling betreft sterk verschillend is van de Kaukasische huid vereist een eigen specifieke behandeling en benadering. Ook kennis van de verschillende culturen speelt een belangrijke rol in de behandeling van de patiënt met een gekleurde huid.

Er zal getracht worden via deze website zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de problematiek van de gekleurde huid met als doel de verzamelde kennis in de toekomst blijvend ten dienste te stellen van patiënten met huidziekten met een gekleurde huid.

Omdat kunst en cultuur een positieve interactie hebben tussen mensen van verschillende culturen zal, door middel van een voorbeeld uit verschillende culturen, getracht worden interesse in de andere culturen op te brengen.

Freddy F.V. Hamerlinck studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam alwaar hij het artsexamen behaalde in 1986.
Van 1987 tot 1991 volgde hij de opleiding dermatovenereologie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Sinds 1991 is hij werkzaam als dermatovenereoloog in Amsterdam-Zuidoost . Het boek “Efflorescenties van de gepigmenteerde huid” verscheen in 1998. In 1999 promoveerde hij aan de universiteit van Amsterdam op het proefschrift “Serum neopterin as an immunological marker of disease activity in inflammatory diseases.”
© SimpelDesígn 2006-2014
Etnische dermatologie
Huidziekten
Cultuur
Geslachtsziekten
Proefschrift
Allergie
Dr. Hamerlinck, dermatologist, venereologist, in English
Dr. F.F.V. Hamerlinck, dermatoloog, veneroloog